Wijsheid

Home - Wijsheid

De Put


 

Een groep kikkers was op weg door het bos, toen plotseling twee van hen in een diepe put vielen. De andere kikkers kwamen om de put heen staan om te kijken. Toen ze zagen hoe diep hij was, zeiden ze tegen de twee ongelukkige kikkers dat ze er nooit meer uit zouden komen. De beide kikkertjes negeerden het commentaar en probeerden uit de put te springen. Maar de anderen bleven zeggen dat ze er beter mee konden stoppen, dat ze zo goed als dood waren.

Uiteindelijk hechtte het ene kikkertje geloof aan de boodschap van de anderen en gaf het op. Hij viel naar beneden en stierf.

Het andere kikkertje daarentegen bleef uit alle macht springen. De menigte kikkers kwaakte hem nogmaals toe dat hij zijn pijn en lijden beter kon beŽindigen en sterven. Maar tot ieders verbazing begon hij zelfs nog harder te springen en met een enorme reuzensprong kwam hij tenslotte uit de put.

De kikkertjes begonnen nieuwsgierig te vragen: 'Waarom bleef je nou al die tijd springen? Had je ons soms niet gehoord?' Maar er kwam geen antwoord. En toen beseften ze met een schok dat dit kikkertje doof was. Hij dacht al die tijd dat de anderen hem hadden aangemoedigd om eruit te komen. Hij wilde hen niet teleurstellen en daarom was hij tot het einde toe doorgegaan.


Dit verhaal laat twee dingen zien:

1. De kracht van woorden is groot. Een bemoedigend woord kan iemand die het moeilijk heeft helpen zich door de problemen heen te slaan.

2. Een negatief woord kan iemand die er gevoelig voor is volledig de grond in boren.

Wees voorzichtig met wat je zegt. Spreek opbouwende woorden van hoop en leven voor de mensen die op je weg komen. De macht van het woord is zo groot, je kunt je nauwelijks voorstellen hoever een eenvoudige bemoediging soms reikt. Maar negatieve woorden kunnen iemand juist de geestkracht ontnemen door te gaan in een moeilijke tijd. Verkeerde dingen zeggen is vaak maar al te gemakkelijk.

Wie een beetje tijd en aandacht opbrengt en een bemoedigend woord voor zijn naaste overheeft, is een bijzonder mens. Wees een bijzonder mens voor anderen.