Wijsheid

Home - Wijsheid

Leven in liefde


Denk elke dag na over liefde;
liefdevolle gedachten zijn voedsel voor het hart.

Liefde kan een wereld scheppen die heel is en heilig.
Die twee zijn identiek.

Reiki met o.a. relaxatie volgens Shultz en Osho - kwantum bewustzijn volgens Wollinsky - sjamanistische visie van o.a. Joska Soos - het beleven van meditatieve stilte.

Houden van iemand staat niet los van houden van God.
De één is een afzonderlijke golf, de ander is de oceaan.

Ons verstand maakt onderscheid tussen goed en slecht;
liefde geeft uitsluitend het goede.

Alle gebeden worden verhoord. Het gebed om begrip en inzicht wordt het snelst verhoord.
Dromen komen uit als je ze stil in je hart koestert.
Verkondig je dromen niet luidkeels aan de buitenwereld, maar fluister ze tot de liefde.

Met een zuiver hart kun je alles bereiken.
Als je vraagt wat het universum doet: het luistert heimelijk naar al je wensen.

Dat wat geen liefde herbergt moet wel een illusie herbergen.
Wanneer je door al je illusies heendringt, ontdek je dat je in wezen liefde bent.

Andere mensen zijn spiegels van je liefde.
In zekere zin zijn er geen anderen; alleen het Zelf in andere gedaanten.

Liefde is niet het tegengestelde van haat. Omdat liefde heel is, heeft ze geen tegengestelden.
Negativiteit komt voort uit de kloof die liefde buitensluit.

Als je anderen de schuld geeft, ga je de waarheid ten aanzien van jezelf uit de weg.
Alles in de buitenwereld heeft je iets te zeggen over je binnenwereld.

Niemand heeft ongelijk.
In de ogen van de liefde doet iedereen op zijn eigen bewustzijnsniveau zijn best.

Je denkt dat anderen ongelijk hebben als hun zienswijze niet overeenkomt met de jouwe.

Meningsverschillen ontstaan wanneer je het bewustzijnsniveau van de ander niet begrijpt.

Zoek de oplossing nooit op het niveau van het probleem;
de oplossing is altijd liefde, die boven elk probleem staat.

Liefde groeit op de bodem van het geven.

Op het moment dat de muren van het isolement in ons denken instorten, bloeit vergeving op in ons hart.

Liefde is aandacht zonder oordeel. In haar natuurlijke toestand is aandacht alleen maar aandachtig.

Degene die je je vijand noemt is slechts een opgeblazen aspect van je schaduwzelf.
Het schaduwzelf lijkt het tegengestelde te zijn van liefde, maar is in werkelijkheid de weg naar liefde.

Ware liefde vind je in dit moment, op de plaats waar je nu bent.
Wat je je herinnert en wat je verwacht is niet meer dan een schaduw van liefde.

Elke werkelijke verandering gaat gepaard met nieuw inzicht.
Inzicht is een impuls van liefde die een oude opvatting verbrijzelt.
Inzicht reikt waarheid aan, en waarheid is liefde in actie.

Liefde is als water; liefde die niet stroomt stagneert.

Als je in jezelf een open ruimte creeert, wordt die gevuld met liefde.

Onschuld is het vermogen te geven en ontvangen zonder vast te willen houden.

Wie in onschuld liefheeft geeft anderen de kans om uiting te geven aan wie ze zijn.

Om liefde te kunnen zien in het moment moet je de ruiten van de gewaarwording schoonmaken.

Liefde kan veranderen met het verstrijken van de tijd, maar neemt nooit af.
Ze is altijd in al haar volheid aanwezig.

Liefde is de hoogste vorm van creativiteit.

Liefde neemt vele vormen aan; aan jou de keus welke vorm je tot uiting wilt brengen.


Het bovenstaande is gebaseerd op 'Leven in liefde' van Deepak Chopra